Ambulanta Videm ima koncesijo, kar pomeni, da nudimo storitve po pravilih Zdravstvene zavarovalnice (ZZZS) in zanje ni potrebno plačati.

Izjema so osebe brez urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja in osebe brez zavarovanja, katere lahko prejmejo samo nujno medicinsko pomoč.

Cenik zdravstvenih storitev (velja od 1.11.2014 dalje, cene v EUR)

Zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju bolnika (za šolanje, delodajalca, sodišče, društva, zavod za zaposlovanje, ipd.,)

12,00

Zdravniško potrdilo za dietno prehrano

12,00

Zdravniško potrdilo za urejanje finančnih zadev (o telesni poškodbi, za davčno olajšavo, štipendijo, doplačilo doma, ipd.,)

25,00

Zbiranje in posredovanje dokumentacije (zajema pregled, izbor, fotokopiranje, potrditev avtentičnosti in posredovanje dokumentacije) za potrebe komercialne zavarovalnice

10,00

Izpolnjevanje obrazca za telesno okvaro (obr. 8.121, lahko vložite sami na ZPIZ-u)

48,00

Izpolnjevanje obrazca za tujo nego in pomoč (obr. 8.119, lahko vložite sami na ZPIZ-u)

55,00

Priprava predloga za uveljavitev pravic iz IK zavarovanja (obr. 8.118, na zahtevo

Zavarovanca

125,00

Bolniški list za zdraviliško in klimatsko zdravljenje (obr. ZZ1)

30,00

Obrazec za sprejem v dom

32,00

Obsežni opis zdravljenja in rehabilitacije, opis poškodbe, delazmožnosti ter izdaja pisnega poročila

55,00

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (1 doza)

32,00

Posredovanje zdravstvenega kartona na medicino dela, prometa in športa

2,00

Priprava izpisa zdravstvenega kartona za medicino dela, prometa in športa

12,00

Knjižica o cepljenju

1,50

Neoverjena kopija kartoteke, (1x A4 stran)

0,10